Let us know how it is going
9.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillståndet kris

Kris är ett tillstånd där saker inte ändrar sig eller ett tillstånd där man har en liten minskning i produktion vilket ett diagram visar.

Om ett företags inkomst förblir densamma eller minskar en aning, då är detta ett tillstånd av kris. En person vars inkomst står på samma nivå eller stadigt har minskat under någon tid, befinner sig också i tillståndet kris.

Formeln för kris

En person tillämpar formeln för kris när:

 • Hans eget liv eller någon aspekt av det förblir densamma eller går tillbaka.
 • Han har tillämpat formeln för fara och tagit sig upp till tillståndet kris.

Formeln för kris är:

 1. Promota. (Promota betyder att göra saker kända, få ut saker, göra sig själv känd, få ut sina produkter.)

  En organisation eller ett företag som är i tillståndet kris (oföränderlig eller sjunkande inkomst) måste promota. När ett företag inte har några inkomster skulle promotion kunna anses vara det sista man spenderar pengar på. Men faktum är att företaget måste promota, annars kommer det inte att få någon ytterligare verksamhet.

  Som individ måste man producera.

  Producera innebär att göra eller fullborda något som är användbart eller värdefullt. Till exempel skulle en konstnär lägga ner extra timmar på jobbet och slutföra sina målningar.

 2. Ändra din verksamhetsbasis (sätt eller metod att utföra saker).

  Man måste ändra på hur man gör saker, för det var vad som gjorde att man hamnade i ett tillstånd av kris.

 3. Ekonomisera.

  Detta innebär att man minskar sina utgifter och spenderar mindre pengar.

 4. Gör dig redo att leverera.

  Detta betyder att man gör sig redo att leverera de produkter man producerade i steg 1 av den här formeln.

 5. Bli mer disciplinerad.

  Detta skulle helt enkelt kunna innebära att man inte går ut varje kväll, är lite mer regelbundet på jobbet, arbetar lite hårdare, inte slöar riktigt lika mycket, inte gör så många misstag. Allt detta ingår i att vara mer disciplinerad.

Låt oss titta på ett exempel där ett företag tillämpar formeln för kris. En blomsteraffärs statistiker är i kris. De säljer lite mindre blommor och växter än de gjorde för några månader sedan och under tiden har hyran för deras affär gått upp. Detta är definitivt en kris.

För att hantera detta börjar de omedelbart att promota! De skapar en iögonfallande fönsterskyltning och målar om sin skylt så att fotgängare i högre grad lockas att komma in. Alla hjärtans dag kommer snart att infalla, så de sätter in en annons i den lokala tidningen och gör ett utskick där de påminner folk om att skänka blommor. Alla som kommer in i affären får ett attraktivt visitkort. De håller till och med ett evenemang i affären och bjuder in föräldrar med deras barn för en rundvisning där de får lära sig namnen på olika blommor.

Därefter måste de ändra sin verksamhetsbasis. De upptäcker att blommorna i affären dör alldeles för snabbt eftersom man inte har gett dem tillräckligt med vatten. Det var detta som startade tillståndet kris. Verksamhetsbasisen ändras och en av medarbetarna får uppgiften att ge alla blommorna friskt, rent vatten så ofta som behövs.

Nu måste de ekonomisera. Varje medarbetare är noga med att undvika allt slöseri. Ägaren slutar slösa pengar på sina dyra månatliga resor till blomsterutställningar runt om i landet.

Nu måste de göra sig redo att leverera. Ägaren och hans personal blir mycket aktiva med att skapa många vackra blomsterarrangemang som kunder sedan kan köpa. De köper in så att de har gott om de populäraste blommorna och växterna.

Till sist uppmanas medarbetarna av ägaren att vara mer disciplinerade. Alla anländer i tid till arbetet och slutar ta extra kafferaster. De börja också sopa golven och torka av diskarna regelbundet under dagen, så att döda blad städas undan. Och istället för att bara sätta sig ner när kunderna lämnar affären med tunga laster, hjälper de dem att bära ut blommorna de köpt till bilen när så behövs.

Denna blomsteraffär har nu fullbordat formeln för kris, vilket kan ses i deras statistiker.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.